een zaalvoetbalvereniging in actie sinds 1976

 

Algemene Leden Vergadering staat gepland voor maandag 12 december 2016
zie onderstaande uitnodiging

Klik op knop (thuis) of (uit) in onderstaande vensters

Team SE 1
aanvoerder:
Stefan Smit

Team SE 2
aanvoerder:
Kenzo van Elsas

Team SE 3
coach:
Marcel Paap

Team SE 4
aanvoerder:
Glenn Haak

Team SE 5
aanvoerder:
Justin Tukker

Team SE 6
aanvoerder:
Jelle de Haan

Team VE 1
coach:
Willem v.Soolingen


Dag Noorderlingen,
Wij hebben alle documenten gereed en de Algemene ledenvergadering staat gepland voor maandag 12 december 2016.

We beginnen de ALV om 20.00 uur op Van Speykstraat 158 te Zandvoort.

De agenda voor die avond:

 1. Opening algemene ledenvergadering;
 2. Mededelingen, afmeldingen;
 3. Ingekomen stukken;
 4. Jaarverslag 2015-2016 secretaris;
 5. Jaarverslag 2015-2016 penningmeester;
 6. Verslag kascommissie;
 7. Herzien lidmaatschapscontributie;
  Gezien de stijgende (KNVB) kosten is tijdens de ALV 2014 besloten om, voor een periode van vier jaar, per jaar een contributie verhoging van 5,00 per lid door te voeren. De huidige contributie seizoen 2016-2017 is gesteld op 95,00;
 8. Behandeling en goedkeuring begroting seizoen 2016-2017;
 9. Verkiezing kascommissie;
 10. Verkenning toekomst vereniging FC Zandvoort-Noord
  Nieuwe lichting bestuursleden of samenwerking zoeken;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

Tot dinsdag 12 december ?

Groeten,
Namens bestuur FC Zandvoort-Noord
Jack Goedegebuure
secretaris


DOWNLOAD uitslagen en standen (pdf)..... klik hier....

DOWNLOAD spelregels zaalvoetbal (pdf)..... klik hier....


DOWNLOAD ledenlijst en teamindeling (pdf)..... klik hier....


DOWNLOAD Inschrijfformulier (pdf)..... klik hier....

DOWNLOAD Overschrijvingsformulier (pdf)..... klik hier....