een zaalvoetbalvereniging in actie sinds 1976

 

Algemene ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 22 december 2015.
zie onderstaande uitnodiging

Klik op knop (thuis) of (uit) in onderstaande vensters

Team SE 1
aanvoerder:
Stefan Smit

Team SE 2
aanvoerder:
Kenzo van Elsas

Team SE 3
coach:
Marcel Paap

Team SE 4
aanvoerder:
Niels Paardekoper

Team SE 5
aanvoerder:
Sebastian Wilkins

Team SE 6
aanvoerder:
Justin Tukker

Team SE 7
aanvoerder:
Richard de Wette

Team SE 8
aanvoerder:
Leon Peek

Team VE 1
coach:
Willem v.Soolingen


Dag Noorderlingen,
Wij hebben alle documenten gereed en de Algemene ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 22 december 2015.

We beginnen de ALV om 20.00 uur op Van Speykstraat 158 te Zandvoort.

De agenda voor die avond:

 1. Opening algemene ledenvergadering;
 2. Mededelingen, afmeldingen;
 3. Ingekomen stukken;
 4. Jaarverslag secretaris;
 5. Jaarverslag penningmeester;
 6. Verslag kascommissie;
 7. Herzien lidmaatschapscontributie;
  Gezien de stijgende (KNVB) kosten is tijdens de vorige ALV besloten om, voor een periode van vier jaar, per jaar een contributie verhoging van 5,00 per lid door te voeren. De huidige contributie seizoen 2015/2016 is gesteld op 90,00;
 8. Behandeling en goedkeuring begroting seizoen 2015/2016;
 9. Verkiezing kascommissie;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting.

Tot dinsdag 22 december ?

Groeten,
Namens bestuur FC Zandvoort-Noord
Jack Goedegebuure
secretaris


DOWNLOAD uitslagen en standen (pdf)..... klik hier....

DOWNLOAD spelregels zaalvoetbal (pdf)..... klik hier....


DOWNLOAD ledenlijst en teamindeling (pdf)..... klik hier....


DOWNLOAD Inschrijfformulier (pdf)..... klik hier....

DOWNLOAD Overschrijvingsformulier (pdf)..... klik hier....